God houdt van kinderen op een speciale manier en Zijn hart gaat naar hen uit! Zonder kinderen heeft onze kerk geen toekomst! We investeren heel graag in onze kinderen met aantrekkelijke kinderprogramma’s op de zondagochtend. De Bijbel, Gods Woord, staat daarbij altijd centraal. Wij willen Jezus leren kennen en navolgen: in vertrouwen op Jezus, onder leiding van de Heilige Geest, samen Gods liefde en Koninkrijk ontdekken en uitdragen!
Wij verlangen ernaar in Gods tegenwoordigheid te komen en te ontvangen wat Hij ons wil geven. Wij willen leren luisteren naar Zijn stem en vooral ook leren om dan te doen wat Hij zegt. Wij zien iedere keer weer uit naar wat de Heilige Geest in ons midden gaat doen!Onze kinderdiensten zijn voor kinderen vanaf 5 jaar. De kinderdiensten beginnen om 10 uur en duren tot ongeveer kwart voor 12, tenzij anders vermeld. Eens per maand wordt de lofprijs en aanbidding begeleid door de Ichtus Kids Band, een band voor en door kinderen. Daarna gaat iedereen naar zijn eigen plek.Wij hebben elke maand vier verschillende programma’s:

1. Een dienst met veel afwisseling voor groep 1 t/m 5 over de Schepping, terwijl groep 6 t/m 8 met twee vragen over Zending de wereld rond gaat. Hoe is het om christen te zijn in moeilijke landen? en Hoe kun je Jezus’ liefde laten zien in de zending? Ook voor kinderen uit de eerste klas van de middelbare school. Creatief en leerzaam!

2. Een ochtend waarin alle kinderen na de Ichtus Kids Band uit elkaar gaan in kleine vaste Bij(belstudie) Me(ntor) groepjes met hun eigen mentor. We gebruiken daarbij materiaal van Beryl Voorhoeve over gebedshelden uit de Bijbel: “bidden is God onmoeten”. Samenbindend en uitdagend!

3. Een kinderdienst waarin alle Ichtus Kids vanaf 5 jaar t/m groep 8 opnieuw samenkomen rond dezelfde gebedsheld uit de Bijbel. We beginnen met een half uur drama voor en door kinderen o.l.v. StageLife Theater. Daarna splitst de groep in twee groepen voor de bespreking en verwerking van het thema. Spannend en eigentijds!

4. Een vierde programma waarin de Ichtus Kids vanaf 5 jaar t/m groep 5 steeds meer over het karakter van Jezus leren aan de hand van Hummel en Krummel DVD’s en voor groep 6 t/m 8 is er na de lofprijs een aanbidding in de eredienst een Jatov bijbelstudie over het groeien in geloof. Ook voor kinderen uit de eerste klas van de middelbare school. Gaaf en bijzonder!

Daarnaast komen alle Ichtus Kids een paar keer per jaar op een zondagochtend bij elkaar voor een filmochtend, schoenendoosactie of spelletjesfeest. Saamhorig en gezellig!

Ook uw kind(eren) verwelkomen wij heel graag bij de Ichtus Kids!

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

tel.: +31 (0) 649217786

email: ichtus@live.nl

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

woensdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd