Wie wij zijn

Visie
Onze visie is:
• in eenheid bouwen aan het koninkrijk van God
• Jezus centraal stellen in de gemeente en ons leven
• geestelijk groeien door te leven naar Gods Woord
• een licht te zijn voor Zaandam, en hen dienen

Jaarthema en Motto
Ons Motto 2017 ‘De rechtvaardige zal door geloof leven.’
Ons jaarthema voor 2017 lezen we met verschillende klemtonen: de rechtvaardige zal door geloof leven, de rechtvaardige zal door geloof leven, en de rechtvaardige zal door geloof leven.
Bovendien werkt het twee kanten op: (1) op grond van geloof heeft God ons rechtvaardig gemaakt en ons zijn leven gegeven; (2) op grond van onze rechtvaardigheid in God mogen we leren een leven van geloof te leiden, en daarin Gods leiding, kracht en zegen ervaren.
Het bouwt voort op onze jaarthema’s van 2013, 2014, 2015 en 2016: ‘Geef ons meer geloof’ (Lucas 17:5) en ‘Met Christus gezeten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 2:6), Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7) en Ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs 5:22).

Uit onze geschiedenis
Ichtus Pinkstergemeente Zaandam is een samenvoeging van twee oudere gemeenten, waarvan de roots teruggaan naar de jaren ’70: de Pinkstergemeente Zaandam (ook wel De Kajuit genoemd) en Evangeliegemeente Zaanstreek (De Weg). Deze samenvoeging vond plaats rond november 2003.

Grondslag, doel en verbondenheid
De gemeente aanvaardt de Bijbel als het door de Geest van God geïnspireerde Woord en de openbaring van God aan de mens als richtsnoer voor geloof, leer en leven.
De gemeente heeft ten doel de verkondiging van Gods Woord, het tot geloof brengen van anderen en de vorming van iedere gelovige tot het discipelschap in navolging van de Heer Jezus Christus.
De gemeente is aangesloten bij het landelijk kerkgenootschap ‘de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten’ (VPE) gevestigd in Utrecht en onderschrijft de geloofsbasis en doelstellingen van deze organisatie.
De gemeente voelt zich als plaatselijke kerk verbonden met alle christenen in kerken en kringen die zich baseren op Gods Woord, verklaren dat Jezus Heer is, en geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. De gemeente neemt daarom deel in Hart voor Zaanstad, een netwerk van kerken en christelijke organisaties voor de Zaanse samenleving.