Leiderschap

Het leiderschap van Ichtus bestaat uit
• pastor Jan Barendse
• Hein Middelhoven: oudste, bedieningsleider
Christa Neefjes: diaken, penningmeester, incl. diaconie
Bert Neeft: diaken, bedieningsleider Facilitair
Caroline Neeft: oudste, bedieningsleider Kinderen
• Linda Oppenhuizen: bedieningsleider Jeugd
Wim Remmelink: oudste, secretaris, bedieningsleider Kringen en Zending

Het leiderschap wordt ondersteund door pastor Neil Rhodes en pastor Jan Barendse sr., die als opzieners fungeren.