Peter en Nellie Spaander

Peter en Nellie Spaander komen uit de Zaanstreek en zijn vanuit ICHTUS uitgezonden naar Israël waar zij al vele jaren burgers zijn van dit land. Eind jaren ’70 zijn zij als vrijwilligers uitgestuurd door de NEM (Near East Ministries)*  en gaven zij steun aan de nieuwe Russische immigranten met gezondheidsproblemen. Daarna heeft Peter lange tijd een ‘gewone’ baan gehad als verpleger op de intensive care en Nellie doet parttime werk in de Graftuin. Peter en Nellie willen graag de liefde van Jezus uitdragen onder de Joden in Israël maar ook onder de Arabieren. Op dit moment wonen zij in Maäle Adumim, even buiten Jeruzalem en zijn zij beide betrokken bij het werk onder bezoekers van de Graftuin en in gemeente-pastoraat.


* De NEM (Near East Ministries) is opgericht in 1963 en betrokken op het Midden-Oosten. Het is een christelijke organisatie die is gericht op ontmoeting met Israël en de Arabische volken. Dit vanuit de overtuiging dat Israël Gods eigen volk is, bedoeld om tot zegen van de volken te zijn. De NEM zendt diaconale werkers uit naar het Midden-Oosten. In Nederland richt de NEM zich op onderwijs in het volgen van de Here Jezus, de Messias van Israël, met speciale aandacht voor de plaats van Israël en de volken in Gods plan.