Leiderschap

Het leiderschap van Ichtus bestaat uit
• pastor Jan Barendse
• Hein Middelhoven: oudste, bedieningsleider
• Christa Neefjes: diaken, penningmeester, incl. diaconie
• Bert Neeft: diaken, bedieningsleider Facilitair
 Caroline Neeft: oudste, bedieningsleider Kinderen
• Linda Oppenhuizen: bedieningsleider Jeugd
• Wim Remmelink: oudste, secretaris, bedieningsleider Kringen en Zending

Het leiderschap wordt ondersteund door pastor Neil Rhodes en pastor Jan Barendse sr., die als opzieners fungeren.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

tel.: +31 (0) 649217786

email: ichtus@live.nl

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

woensdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd