Wim en Mirjam

Wij, Wim en Mirjam Remmelink, zijn sinds het voorjaar van 2006 verbonden aan de Ichtus pinkstergemeente in Zaandam.
We zijn hier terecht gekomen toen we na onze studietijd en eerste huwelijksjaren in Amsterdam een woning in Koog aan de Zaan vonden en ons graag bij een plaatselijke kerk in Zaanstad wilden aansluiten. Wat ons in de gemeente aansprak, en nog steeds aanspreekt, is dat we samen in een grotendeels onchristelijk Zaanstad een gemeenschap mogen vormen waar we – met al onze zwakheden en gebreken – God eren, Jezus liefhebben en ons door het
Woord en de Geest willen laten leiden.

Wims hart ligt bij het bestuur van de gemeente: hij is de secretaris van Ichtus, verzorgt de ledenadministratie en de communicatie van de gemeente, en stuurt de kaderleiders aan van de huiskringen, de Alphacursus, de zending en het seniorenwerk. Daarnaast is hij één van de leiders van onze geweldige jeugd en betrokken bij Kerk in Westerwatering.

Wim en Mirjam vinden het fijn om in de genade die God hun in Jezus steeds weer geeft, naar mensen te luisteren, hen te bemoedigen en met hen te bidden. “We zijn vaak blij verbaasd om mee te mogen maken hoe Jezus in ons en hun leven verschil maakt, en hoe God door zijn Geest ons en hen op verrassende manieren in het leven leidt!”

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

tel.: +31 (0) 649217786

email: ichtus@live.nl

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

woensdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd