Wim en Mirjam

Wij, Wim en Mirjam Remmelink, zijn sinds het voorjaar van 2006 verbonden aan de Ichtus Pinkstergemeente in Zaandam.
We zijn hier terecht gekomen toen we na onze studietijd en eerste huwelijksjaren in Amsterdam een woning in Koog aan de Zaan vonden en ons graag bij een plaatselijke kerk in Zaanstad wilden aansluiten. Wat ons in de gemeente aansprak, en nog steeds aanspreekt, is dat we samen in een grotendeels onchristelijk Zaanstad een gemeenschap mogen vormen waar we – met al onze zwakheden en gebreken – God eren, Jezus liefhebben en ons door het Woord en de Geest willen laten leiden.
Wims hart ligt bij het bestuur van de gemeente: hij is de secretaris van Ichtus en verzorgt de ledenadministratie en de communicatie van de gemeente. Daarnaast is hij één van de leiders van onze geweldige jeugd en actief in Kerk in Westerwatering en het kinderprogramma Kidzark daar.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

email: ichtus@live.nl

privacy-statement

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

dinsdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd