Onze visie is:

• in eenheid bouwen aan het koninkrijk van God
• Jezus centraal stellen in de gemeente en ons leven
• geestelijk groeien door te leven naar Gods Woord
• een licht te zijn voor Zaandam, en hen dienen

Jaarthema en motto

Ons jaarthema en motto voor 2018 is ‘Vruchtdragen en groeien’ (Kolossenzen 1:10b)
Het bouwt voort op onze jaarthema’s van 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017: ‘Geef ons meer geloof’ (Lucas 17:5) en ‘Met Christus gezeten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 2:6), Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7), Ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs 5:22), ‘De rechtvaardige zal door geloof leven’ (Galaten 3:11).

Uit onze geschiedenis

Ichtus Pinkstergemeente Zaandam is een samenvoeging van twee oudere gemeenten, waarvan de roots teruggaan naar de jaren ’70: de Pinkstergemeente Zaandam (ook wel De Kajuit genoemd) en Evangeliegemeente Zaanstreek (De Weg). Deze samenvoeging vond plaats rond november 2003.

Grondslag, doel en verbondenheid

De gemeente aanvaardt de Bijbel als het door de Geest van God geïnspireerde Woord en de openbaring van God aan de mens als richtsnoer voor geloof, leer en leven.
De gemeente heeft ten doel de verkondiging van Gods Woord, het tot geloof brengen van anderen en de vorming van iedere gelovige tot het discipelschap in navolging van de Heer Jezus Christus.
De gemeente is aangesloten bij het landelijk kerkgenootschap ‘de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten’ (VPE) gevestigd in Utrecht en onderschrijft de geloofsbasis en doelstellingen van deze organisatie.
De gemeente voelt zich als plaatselijke kerk verbonden met alle christenen in kerken en kringen die zich baseren op Gods Woord, verklaren dat Jezus Heer is, en geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. De gemeente neemt daarom deel in Hart voor Zaanstad, een netwerk van kerken en christelijke organisaties voor de Zaanse samenleving.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

tel.: +31 (0) 649217786

email: ichtus@live.nl

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

woensdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd