Onze visie is:

• in eenheid bouwen aan het koninkrijk van God
• Jezus centraal stellen in de gemeente en ons leven
• geestelijk groeien door te leven naar Gods Woord
• een licht te zijn voor Zaandam, en hen dienen

Jaarthema 2019

Ons jaarthema en motto voor 2019 is ‘Huis van gebed voor alle volken’ (Jesaja 56:7). Wij ervaren dat dat is hoe God ons als gemeente in de Zaanstreek bedoelt.

Onze jaarthema’s van 2013 t/m 2018 waren:

  • ‘Geef ons meer geloof’ (Lucas 17:5)
  • ‘Met Christus gezeten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 2:6)
  • Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7)
  • We zijn ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs 5:22)
  • ‘De rechtvaardige zal door geloof leven’ (Galaten 3:11)
  • ‘Vruchtdragen en groeien’ (Kolossenzen 1:10b).

Uit onze geschiedenis

Ichtus Pinkstergemeente Zaandam is een samenvoeging van twee oudere gemeenten, waarvan de roots teruggaan naar de jaren ’70: de Pinkstergemeente Zaandam (De Kajuit) en Evangeliegemeente Zaanstreek (De Weg).

Grondslag, doel en verbondenheid

Ichtus aanvaardt de Bijbel als het door de Geest van God geïnspireerde Woord en als de openbaring van God aan de mens als richtsnoer voor geloof, leer en leven.
De gemeente heeft ten doel om Gods Woord te verkondigen, anderen tot Jezus te brengen en iedere gelovige tot discipel te vormen om Christus na te volgen.
Ichtus is aangesloten bij het landelijk kerkgenootschap ‘de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten’ (VPE) en onderschrijft de geloofsbasis en doelstellingen van deze denominatie.
De gemeente voelt zich als plaatselijke kerk verbonden met alle christenen in kerken en kringen die zich baseren op Gods Woord, verklaren dat Jezus Heer is, en geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. De gemeente neemt daarom deel aan Hart voor Zaanstad, een netwerk van kerken en christelijke organisaties voor de Zaanse samenleving.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

email: ichtus@live.nl

privacy-statement

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

dinsdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd