Wie zijn wij

Onze Visie

• In eenheid bouwen aan het koninkrijk van God
• Jezus centraal stellen in de gemeente en ons leven
• Geestelijk groeien door te leven naar Gods Woord
• Een licht te zijn voor Zaandam en hier dienstbaar aanwezig te zijn

Jaarthema 2024

Elk jaar vormt een jaarthema de aanzet tot onderwijs en prediking. Het thema voor 2024 is:

Zoek Mij en leef! – Seek Me and live!

Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek Mij en leef! – Amos 5:4

Voorgaande jaarthema’s:

2023 Zoals de Vader MIj gezonden heeft – As the Father has sent Me (Johannes 20:21)
2022 Zoek voortdurend Zijn nabijheid – Seek His face evermore (Psalm 105:4)
2021 Hou vast! – Hold on! (2 Timotheüs 1:13)
2020
Kom binnen – Enter into My rest (Hebreeën 4:11)
2019
Vruchtdragen en groeien (Kolossenzen 1:10b)
2018
De rechtvaardige zal door geloof leven (Galaten 3:11)
2017
We zijn ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs 5:22)
2016
Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7)
2015
Met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6)
2014
Geef ons meer geloof (Lucas 17:5)
2013
Huis van gebed voor alle volken (Jesaja 56:7)
Beluister vooral de preken hierover van pastor Jan Barendse en anderen.

Geschiedenis

ICHTUS bestaat als Ichtus Pinkstergemeente Zaandam sinds 2003 en vindt zijn oorsprong in de jaren ’70 en ’80 in Pinkstergemeente Zaandam (De Kajuit) en Evangeliegemeente Zaanstreek (De Weg).
De gemeente is vanaf het begin een thuis geweest voor mensen van alle leeftijden en nationaliteiten.

Grondslag, doel en verbondenheid

ICHTUS heeft als grondslag de Bijbel als het door de Geest van God geïnspireerde Woord en als de openbaring van God aan de mens als richtsnoer voor geloof, leer en leven. De gemeente heeft ten doel om Gods Woord te verkondigen, mensen tot Jezus te brengen en iedere gelovige te leren om Christus na te volgen. ICHTUS is aangesloten bij het landelijk kerkgenootschap ‘de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten’ (VPE) en onderschrijft de geloofsbasis en doelstellingen van deze koepelorganisatie. De gemeente voelt zich als plaatselijke kerk verbonden met alle christenen in kerken en kringen die zich baseren op Gods Woord, verklaren dat Jezus Heer is, en geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Onze geloofsbelijdenis

 

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube