Ichtus betekent …

Ichtus is een Grieks woord dat ‘vis’ betekent.
Het is ook een letterwoord dat door de eerste christenen gebruikt werd als geheim herkenningsteken en als eenvoudige geloofsbelijdenis.
Sterker nog, het is de kortste geloofsbelijdenis die je kunt bedenken.
Wanneer je de letters van elkaar scheidt, kun je er namelijk de beginletters uithalen die staan voor:

Ι      Ἰησοῦς       I     èsous     Jezus

Χ     Χριστός     Ch  ristos     Christus

Θ    Θεοῦ          Th  eou        Gods

Υ     Υἱός            hU ios         Zoon

Σ     Σωτήρ        S    ootèr     Redder

Vertaald uit het Grieks betekent het: Jezus Christus Gods Zoon Redder.
Onder christenen is dit visuele symbool van de vis zelfs ouder dan het kruissymbool!
Het wordt nog steeds veel toegepast: je vindt het ook op de achterkant van auto’s, op kerken, psalmboeken, etc.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

email: ichtus@live.nl

privacy-statement

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

dinsdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd