Ichtus betekent …

ICHTUS is een Grieks woord dat ‘vis’ betekent. De vis is een symbool dat door christenen in de eerste eeuwen na Christus gebruikt werd als geheim teken van herkenning en als eenvoudige geloofsbelijdenis.
Sterker nog, het is de kortste geloofsbelijdenis die je kunt bedenken.
Elke letter van ICHTUS staat voor een naam of titel. Ons geloof is in deze Persoon!
Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.

Nederlands
 Grieks woord
Uitspraak
Nederlands
I  Ἰησοῦς Ièsous Jezus
CH Χριστός Christos Christus
T Θεοῦ Theou Gods
U Υἱός Huios Zoon
S Σωτήρ Sootèr Redder

 

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube