Gedragscode Kerkapp

Wij willen dat iedereen zich veilig voelt om de Ichtus Gemeente Zaandam Kerkapp te gebruiken. Daarom hebben we een gedragscode.

Doelgroep

Deze gedragsregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van onze Kerkapp (appgebruiker). In deze gedragscode worden de kernwaarden beschreven die gelden bij het gebruik van de Kerkapp.

Visie

De Kerkapp is te gebruiken voor het communiceren en delen van informatie met mede-kerkbezoekers. Gebruik de Kerkapp op een manier die de wereldwijde kerk en in het bijzonder de Ichtus Gemeente ten goede komt. De kerk leeft op basis van eerlijkheid, vertrouwen en liefde en verwacht van haar appgebruikers hetzelfde. We benadrukken hiermee ons streven om samen met alle appgebruikers deze code na te leven en te respecteren en om dit document als richtlijn te gebruiken om goede, eerlijke en wijze keuzes te maken in het gebruik van de app.

We willen een omgeving creëren waarin appgebruikers zich thuis voelen, gerespecteerd worden en waarin zij in de christelijke gemeenschap steun vinden.

Gebruikersprofiel

Voor het deelnemen aan de Kerkapp heb je een persoonlijk gebruikersprofiel nodig op basis van een uniek emailadres.

 • Een gebruikersprofiel mag niet worden gedeeld. Iedere appgebruiker moet een eigen emailadres voor zijn/haar toegang
 • Voeg een foto van je gezicht in je profiel toe. Zo kunnen we als gemeente elkaar beter leren kennen.

Groepen

Iedere appgebruiker kan groepen in de Kerkapp aanmaken. Het is voor de hele gemeente zichtbaar welke groepen er zijn. Leg geen privé-groepen aan.

Een appgebruiker, die een groep aanmaakt, is de groepsbeheerder. Deze persoon kan andere groepsleden ook tot groepsbeheerder maken. De groepsbeheerders bepalen samen het toegangsbeleid voor deze specifieke groep en mogen zelf beslissen, welke andere appgebruikers toegelaten worden tot de groep.

Regels

Volgende informatie mag in de Kerkapp niet worden gedeeld:

 • Privéberichten; gebruik voor één op één berichten een ander
 • Vertrouwelijke informatie;
 • Lasterlijke, beledigende of denigrerende opmerkingen (i.v.m. pesten en intimidatie);
 • Ongeautoriseerde werving- of marketingboodschappen;
 • Obscene of illegale inhoud;
 • Illegale films, muziek, of software;
 • Onbetrouwbare, respectloze of verdachte websites en services;

Mogelijk misleidende of foutieve berichten moeten zo snel mogelijk gecorrigeerd of verwijderd worden. Volgende activiteiten zijn in de Kerkapp niet toegestaan:

 • Het voordoen als een andere persoon;
 • Verkoop van dingen of diensten.

Hou je aan de Nederlandse wet en ga zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van de ander en respecteer de privacy van een ander. Geef geen e-mailadres of telefoonnummer door zonder toestemming van de eigenaar.

Beheer

Een klein aantal appgebruikers hebben als rol het beheer van de appomgeving en inrichting. Deze personen zijn appbeheerders. Appbeheerders bepalen, welke personen als appgebruiker toegelaten werden. Appbeheerders oefenen ook een censuurfunctie uit. Bij meldingen van gedrag, dat met deze gedragscode niet overeenkomt, kunnen appbeheerders toegang krijgen tot alle in de Kerkapp gemaakte groepen en daar geplaatste berichten, voor het uitoefenen van toezicht en censuur. Ongepaste berichten mogen door een appbeheerder met een waarschuwing aan de auteur verwijderd werden.

Zware overtredingen van deze gedragscode hebben als gevolg het ontnemen van toegang van de betreffende appgebruiker door een appbeheerder.

Een aantal appgebruikers hebben als rol het ondersteunen van andere appgebruikers en het bevorderen van het gebruik van de Kerkapp in het leven van de gemeente. Deze horen bij het appteam.

Meldingen

Wil je ongepast gedrag melden, neem dan contact met een appbeheerder op of stuur een email aan info@ichtusgemeente.nl

Ben je het met het toegangsbeleid van een groep niet mee eens, neem dan contact met een lid van het appteam op.

Privacy

We verwerken de persoonsgegevens van mensen uitsluitend als hiervoor een gerechtvaardigd zakelijk doel is, strikt voor zover dit nodig is en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen

Als u verder nog vragen hebt over de betekenis van de gedragscode in specifieke situaties, vraag dan iemand in het team van appbeheerders. Stel bij twijfel altijd vragen!

Heb je je vraag niet gevonden? Probeer het op deze pagina, waar veel algemene vragen over de Kerkapp beantwoord worden:

 

Installatie van de app

Veel gestelde vragen

De Ichtus app

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube