Bert en Caroline Neeft

We stellen ons graag even voor. Wij zijn in 1999 getrouwd en gezegend met vijf kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen. Wij zijn God dankbaar dat wij sinds 2007 een thuis hebben gevonden in ICHTUS. Gaandeweg zijn we op steeds meer terreinen betrokken geraakt in onze gemeente. Sinds 2012 is Bert diaken en sinds 2016 is Caroline oudste. Bert is hoofd facilitair en daarbij regelmatig in de keuken te vinden als hij een lekkere lunch organiseert of buiten op het terrein van ICHTUS als hij met zijn West-Friese Poffertjeskraam poffertjes staat te bakken bij een evenement. Caroline is contactpersoon van ICHTUS en hoofd kinderwerk 0-12 jaar en daarnaast actief op pastoraal gebied, met name bij vrouwen. Wij houden van Jezus en van mensen en kijken er met verlangen naar uit dat velen, van jong tot oud, in de Zaanstreek tot geloof in Jezus gaan komen! We zien uit naar een groot gebouw waar we met elkaar Gods plannen kunnen verwezenlijken. Wij verwachten daarin grote dingen van Hem. God is goed, altijd!

 

 

 

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube