Bert en Caroline

Wij, Bert en Caroline Neeft, komen sinds 2007 in Ichtus. Eigenlijk doordat onze kinderen toen elke maand op woensdagmiddag KidzArk bezochten.
Dit was in een moeilijke periode in ons leven. Door een bedrijfsongeval was ik, Bert, helemaal uit de roulatie, en alles kwam op Caroline neer; het opvoeden van onze vijf kinderen en alles wat er verder in een druk gezin met opgroeiende kinderen voorkomt.
De eerste dienst die we toen bijwoonden was een doopdienst. De vreugde in die dienst raakte ons diep en ook de hartelijkheid van de mensen na de dienst voelde als een warm bad.

Ook de getoonde belangstelling daarna, en de bezoekjes en de gebeden van pastor Jan en diverse anderen uit de gemeente, hebben enorm veel voor ons betekend. De schijnbaar hopeloze situatie waarin ik zat, is nadat we die bij de Here Jezus gebracht hadden en nadat pastor Jan en de oudsten mij gezalfd hadden, langzaam ten goede gekeerd.
Inmiddels ben ik alweer een paar jaar volledig aan het werk bij mijn oude werkgever en zijn er vrijwel geen gevolgen meer.
Wij zijn heel dankbaar dat we zo goed door deze periode heen gekomen zijn. Alle lof en eer daarvoor aan onze Heer!
Ik ben blij dat ik nu zelf ook mijn steentje bij kan dragen in onze gemeente!

Bert Neeft

Lieve mensen, het verhaal van mijn man en zijn genezing, is een verhaal van hoop en troost en liefde van onze Heer. Jezus heeft ons en ons gezin gered en ons (opnieuw) in de vrijheid gezet! Prijs God!
De Heer heeft het toenmalige maandelijkse kinderprogramma KidzArk gebruikt om ons naar Ichtus te trekken, maar KidzArk heeft nog een belangrijke rol gespeeld in mijn persoonlijke leven. In die tijd ben ik gaandeweg zelf ook betrokken geraakt bij KidzArk en het heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Heer mij een enorme passie voor kinderen en kinderwerk gegeven heeft! Een passie van waaruit ik inmiddels het kinderwerk binnen Ichtus gestalte mag geven. Het is mijn hartsverlangen dat alle kinderen zullen ontdekken wie Jezus is en hoeveel Hij van ze houdt. Dat de kinderen zelf zullen ervaren dat Zijn relatie met ons een onvoorwaardelijke liefdesrelatie is. Dat zij een ontmoeting met Jezus zullen hebben en dat zij er met hun hart voor zullen kiezen Hem te volgen. Pas heb ik een prachtig boek gelezen “de jongen die in de hemel was” van Todd Burpo. Een echte aanrader, ook als je er niet aan twijfelt dat Jezus van jou houdt
Gods zegen!

Caroline Neeft

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

email: ichtus@live.nl

privacy-statement

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

dinsdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd