Zending

Van alle giften aan ICHTUS gaat 10% naar de Zending.

ICHTUS draagt bij aan het werk van de volgende zendelingen en zendingsorganisaties:
Petra Zuidema – YWAM Australië
Robert en Ellen Yanduya – Malawi

Bovendien ondersteunt ICHTUS in Israël het werk van:
Peter en Nellie Spaander
Jan en Mies Barendse  Stichting Encouragers Unlimited

Peter en Nellie Spaander

Peter en Nellie Spaander komen uit de Zaanstreek en zijn vanuit ICHTUS uitgezonden naar Israël waar zij al vele jaren burgers zijn van dit land. Zij werken als vrijwilligers voor immigranten met gezondheidsproblemen en hebben daarnaast lange tijd een ‘gewone’ baan (gehad) als verpleger op de intensive care (Peter) en in de Graftuin waar zij bezoekers rondleiden en meewerken in de winkel. Peter fotografeert en schildert. Peter en Nellie willen graag de liefde van Jezus uitdragen onder zowel Joden als Arabieren in Israël. Zij wonen even buiten Jeruzalem en zijn beiden betrokken in het gemeente-pastoraat.

Petra Zuidema

Petra is al vele jaren werkzaam bij Youth With A Mission waarbij zij in en vanuit Australië onderwijs en leiding geeft aan studenten en met hen op outreaches gaat over de hele wereld met een passie om het evangelie van Jezus bij mensen te brengen zodat zij God (beter) leren kennen. We zijn blij dat we haar werk kunnen ondersteunen vanuit ICHTUS.

Jan en Mies Barendse

In 2013 hebben Jan en Mies Barendse de Amsterdamse kerk waar zij 21 jaar als pastors gediend hebben, overgedragen aan hun opvolgers. Sindsdien wonen zij in een relatief klein appartement in hun geliefde Amsterdam van waaruit zij werken in hun nieuwe bediening Encouragers Unlimited. Het is hun roeping om vanuit hun geloof en ervaring andere voorgangers en christelijk werkers en gelovigen te bemoedigen. Jan preekt in veel kerken in Nederland, Duitsland en in Israël en geeft onderwijs en trainingen.
Lees meer over Stichting Encouragers Unlimited

Robert en Ellen Yanduya

Tijdens zijn studietijd op Tyndale in Nederland hebben wij pastor Robert Yanduya en zijn vrouw Ellen leren kennen. Inmiddels is hij teruggekeerd naar Malawi (Afrika) waar hij met zijn gezin woont. Hij is daar als pastor werkzaam en reist naar afgelegen dorpen met kleine kerken om daar te preken en onderwijs te geven aan de plaatselijke voorgangers en gemeenten. Zijn vrouw Ellen is actief onder de vlag van Girls Brigade Ministry om vrouwen en meisjes te onderwijzen en aan te moedigen ‘to seek, serve and follow Christ daily’.

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube