Zending

Ichtus besteedt tien procent van de ontvangen bijdragen en giften voor ondersteuning van zendingsprojecten, waaronder een aantal op vaste basis:

Encouragers Unlimited

In 2013 Jan and Mies Barendse handed over the Amsterdam church where they served for over 21 years as pastors into the able hands of their successors. They live now in a relatively small apartment in their beloved Amsterdam and started to develop their new ministry – Encouragers Unlimited. Together Mies and Jan are encouraging many couples in this ministry, whether they are pastors, Christian workers or ‘just’ believers. Jan preaches in many Churches in The Netherlands, Germany and Israel and conducts workers-training seminars.

Newsletter december 2018  > Encouragers Journal December 2018

Nieuwsbrief december 2019>  Klik hier om de nieuw 2019 brief te openen

Petra Zuidema (YWAM)

Petra is from the Netherlands and therefore loves all things Dutch: coffee, cheese, chocolate, liquorice.. she also really enjoys traveling, especially in the context of DTS and going places to tell people about Jesus! Random adventures, friends, good food, new places – all things she enjoys! Petra has been leading the Compassion DTS since 2010 and is passionate to lead and equip people into knowing God more.

Voor het laatste nieuws verwijzen we graag naar Petra’s Nederlandse nieuwsbrief van najaar 2019: klik hier.

Peter en Nellie Spaander

Peter en Nellie Spaander komen uit de Zaanstreek en zijn vanuit ICHTUS uitgezonden naar Israël waar zij al vele jaren burgers zijn van dit land. Eind jaren ’70 zijn zij als vrijwilligers uitgestuurd door de NEM (Near East Ministries)* en gaven zij steun aan de nieuwe Russische immigranten met gezondheidsproblemen. Daarna heeft Peter lange tijd een ‘gewone’ baan gehad als verpleger op de intensive care en Nellie doet parttime werk in de Graftuin. Peter en Nellie willen graag de liefde van Jezus uitdragen onder de Joden in Israël maar ook onder de Arabieren. Op dit moment wonen zij in Maäle Adumim, even buiten Jeruzalem en zijn zij beide betrokken bij het werk onder bezoekers van de Graftuin en in gemeente-pastoraat.

* De NEM (Near East Ministries) is opgericht in 1963 en betrokken op het Midden-Oosten. Het is een christelijke organisatie die is gericht op ontmoeting met Israël en de Arabische volken. Dit vanuit de overtuiging dat Israël Gods eigen volk is, bedoeld om tot zegen van de volken te zijn. De NEM zendt diaconale werkers uit naar het Midden-Oosten. In Nederland richt de NEM zich op onderwijs in het volgen van de Here Jezus, de Messias van Israël, met speciale aandacht voor de plaats van Israël en de volken in Gods plan.

 

Voor hun laatste nieuwsbrief, van december 2018: klik hier.

Dare2Give

In 2004 is Sumatra getroffen door een tsunami. Ruim 200.000 mensen zijn omgekomen en zeer velen hebben hun huis en alle bezittingen verloren. Kindertehuizen zijn opgericht om de vele wezen op te vangen, zo ook de Family Hut in Medan. Ebit en Minar verzorgen in totaal 28 kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. De kinderen zijn wees of kunnen niet meer door hun ouders verzorgd worden wegens ziekte of te grote armoede.
Kinderen die geen hoop hadden, worden nu verzorgd, gaan naar school en hebben een toekomstperspectief. Hun veranderde levens zullen een positieve uitwerking hebben op de volgende generatie en hun omgeving!
ICHTUS steunt het werk van deze Stichting met een maandelijkse bijdrage en gebed. Lees meer op de website http://dare2give.org/

Voor het laatste nieuws verwijzen we graag naar de Dare2give-nieuwsbrief van voorjaar 2019: klik hier.

© 2018 – Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Bloemgracht 101, 1502 WB Zaandam
Postbus 254, 1500 EG Zaandam

email: ichtus@live.nl

privacy-statement

Samenkomsten

zondag 10:00 uur: dienst,
met kinderprogramma en creche

dinsdag 9:15 uur: gebed

vrijdag 19:30 uur: jeugd