Crèche

Wie:

Voor kinderen van 0 tot 5 jaar van wie de ouders of verzorgers naar de dienst gaan.

Wat: 

De crèche is een veilige en vertrouwde plek tijdens de zondagochtenddienst, met een baby- en peuterruimte. Door middel van verhaal, muziek, spel en knutselen leren de kinderen over wie God is en hoe zij geliefd zijn door Hem. Vanuit de bijbelmethode ‘Gods Wonder’ van de Wonderwolk. Alles is afgestemd op de behoeften van jouw baby of peuter. Ook slapen of samen iets drinken hoort daarbij. Wij werken met vaste en betrouwbare leiders met een grote liefde voor Jezus en voor kinderen. Wij hanteren in Ichtus een code kinderwerkers die je te allen tijde kunt inzien. Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat.


Wanneer: 

Elke zondag open tijdens de dienst vanaf 9:50 uur.

Contactpersoon:

Simone Kraaij-Visser 

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube