Connectgroepen

Op zondag komt de hele gemeente samen maar ook op andere dagen van de week zijn we gemeente! Er zijn doordeweeks allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen en daaronder vallen ook onze connectgroepen.

Wie:

Iedereen is welkom!

Wat:

Connectgroepen (connect = verbinden) zijn kleine groepjes mensen die elkaar op doordeweekse dagen eens opzoeken, samen iets ondernemen, bidden, samen een cursus of Bijbelstudie doen. Sommigen noemen dit hun huiskring – omdat het bij iemand thuis is. Maar het mag ook anders heten en anders georganiseerd worden en ontstaat ook spontaan omdat mensen elkaar vinden in gedeelde interesses of omstandigheden.

In een connectgroep van ICHTUS is er:
– onderlinge verbondenheid in onze Heer Jezus Christus
– een verlangen om samen te groeien in geloof, gaven en kennis van Gods woord
– oog voor elkaar; we helpen elkaar en bidden voor elkaar
– ook ruimte om vrienden, buren en collega’s te ontvangen

Waar:

Ben je op zoek naar een connectgroep of wil je er zelf eentje opstarten? Neem contact met ons op via het secretariaat.

Contactpersoon:

Hein en Elize Middelhoven

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur eredienst, Ichtus Kids, crèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

Facebook
YouTube

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

SAMENKOMSTEN
Zondag 10:00 uur 
eredienstIchtus Kidscrèche
Woensdag 9:30 uur gebed
Vrijdag 19:30 uur jeugd
Overige zie agenda

ICHTUS Gemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam
Postbus 254
1500 EG Zaandam
info@ichtusgemeente.nl
06-11921807

NL10 INGB 0690 3229 41

privacy-statement

Facebook
YouTube